Calderes

Espai de Calderes, Antic Hospital del Tòrax.

 

Plànol Zona Calderes

 

Detall porta quadre elèctric antic

Vista frontal d'una de les calderes

Vista de les calderes des del darrere d'un vidre trencat

Vista general de l'espai de calderes

Vista de les calderes 2

Vista de l'espai de calderes 3

Informació de l'espai zona calderes - PDF