Compromís

Reforçar el teixit industrial al territori ha estat i és el compromís del Parc Audiovisual des de la seva creació. Som part d’un projecte compartit de ciutat que representa un important motor industrial dins el sector audiovisual. Al llarg de 10 de anys hem superat molts reptes i tota la feina que queda per fer ens motiven per continuar endavant per arribar molt més lluny.

Hem assolit un ritme d’activitat constant i en ple creixement: som un destacat centre de producció audiovisual que s’adapta any rere anys als tipus i complexitats de les produccions que acollim. Alhora, alberguem un clúster empresarial en constant evolució del qual gaudim amb la seva empenta. El Parc es configura, doncs, com a punta de llança dins les estratègies de posicionament dins la indústria audiovisual per part del consistori. Compromís que assumim des de la humilitat del treball i l’esforç constants.

La ciutat, per tant, no queda ‘aïllada’ dels objectius que des del Parc hem anant aconseguint: una bona part de l’activitat que es porta a terme aquí impacta, directa o indirectament, en el dia a dia de la ciutat ja que suposa un retorn econòmic important. En aquest aspecte treballem activament  perquè sigui una realitat constant. Les empreses de Terrassa que intervenen en les produccions que acollim poden, en definitiva, gaudir d’uns beneficis derivats de la nostra activitat.

Tot i la nostra activitat de producció, gestió del clúster empresarial i organització d’esdeveniments participem activament en molts projectes, no només vinculats a l’audiovisual, sinó també dins la destacada agenda d’activitats culturals  i populars que caracteritzen la nostra ciutat.

En aquest sentit, celebrem amb orgull que, com a membres de la Taula Local de l’Audiovisual juntament amb d’altres actors acadèmics, professionals i municipals, hem posicionat Terrassa en el mapa mundial de ciutats creatives de la UNESCO. Ens sumem així a les incessants tasques de posicionament internacional de la ciutat, concretament dins el món audiovisual. La designació per part de l’organisme internacional, en octubre de 2017, ens engresca a seguir treballant enfortint aquesta ‘marca’ de ciutat ja compartida per molts dels ciutadans: Terrassa, ciutat UNESCO de cinema, un veritable orgull de ciutat.