Carretera BV-1274, Km1, 08225 Terrassa, Barcelona
  T. 93 787 59 59

  COM ARRIBAR?

   

  INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  (REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 2016/679)

  En compliment del que disposa l’article 13 del Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa tot seguit del tractament que es farà de les seves dades personals:

  S’informa del tractament que es farà de les dades personals referents:

  Responsable del tractament: Ajuntament de Terrassa. C/Raval de Montserrat, 14, 08221. Telèfon 93.739.70.00.

  Servei: Parc Audiovisual de Catalunya

  Delegat de Protecció de Dades: dpd@legal-data.net

  Finalitat del tractament: Posar-nos en contacte amb l’usuari sol·licitant d’informació.

  Base jurídica del tractament: Legitimació per consentiment exprés i inequívoc. La persona afectada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

  Les dades que ens facilita són necessàries per a poder gestionar el servei sol·licitat.

  Categories de dades: dades identificatives.

  Terminis o criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es gaudeixi del servei prestat.

  Destinataris de les dades:  No n’hi ha.

  Transferències internacionals de dades: No estan previstes.

  Exercici de drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant els formularis de la Seu Electrònica, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@terrassa.com o a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Terrassa.

  Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  Trobareu més informació sobre la nostra Política de Protecció de Dades al següent enllaç: http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades