Contacte

info@parcaudiovisual.com

Carretera BV-1274, Km1, 08225 Terrassa, Barcelona
T. 93 787 59 59

COM ARRIBAR?

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

(REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 2016/679)

En compliment del que disposa l’article 13 del Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa tot seguit del tractament que es farà de les seves dades personals:

S’informa del tractament que es farà de les dades personals referents:

Responsable del tractament: Ajuntament de Terrassa. C/Raval de Montserrat, 14, 08221. Telèfon 93.739.70.00.

Servei: Parc Audiovisual de Catalunya

Delegat de Protecció de Dades: dpd@legal-data.net

Finalitat del tractamentPosar-nos en contacte amb l’usuari sol·licitant d’informació i o inscripció.

Base jurídica del tractament: Legitimació per consentiment exprés i inequívoc. La persona afectada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

Les dades que ens facilita són necessàries per a poder gestionar el servei sol·licitat.

Categories de dades: dades identificatives.

Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es gaudeixi del servei prestat.

Destinataris de les dades:  No n’hi ha.

Transferències internacionals de dades: no estan previstes.

Exercici de drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant els formularis de la Seu Electrònica, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@terrassa.com o a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Terrassa.

Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Trobareu més informació sobre la nostra Política de Protecció de Dades al següent enllaç: http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades