L’empresa Parc Audiovisual de Catalunya convoca procés selectiu per a la cobertura de la Gerència de la Societat

Tipus de procediment: Lliure designació per valoració de mèrits

Característiques de l’oferta

Funcions:
Les inherents al càrrec de gerent de la societat, consistents a les responsabilitats de direcció executiva en:
-Àrea econòmica- financera
-Àrea de personal
-Àrea d’explotació i línies productives
-Òrgans de govern de la societat

Tipus de contracte: Alta direcció.
Remuneració bruta anual: 67.000€.

Requisits:
-Acadèmics: Els candidats hauran d’haver cursat estudis de nivell superior, mínim Llicenciatura.
-Experiència mínima de cinc anys en Administració i Gestió d’Empreses.
-Experiència mínima de cinc anys ens projectes del sector audiovisual.
-Experiència en direcció d’equips humans.

Es valorarà:
Idiomes / Vehicle propi / Disponibilitat per viatjar / Coneixement dels mercats internacionals del sector

 
El tribunal valorarà l’oportunitat de realitzar una entrevista per complementar la valoració de currículum.
Els interessats han de presentar currículum al registre de Parc Audiovisual de Catalunya (Ctra. BV-1274, Km 1, Terrassa) els dies laborals de 9 a 14 hores fins el divendres 15 d’abril de 2016.
 
logo_centrat