Social commitment

EN Crear un nou teixit industrial al territori ha estat i és el compromís del Parc Audiovisual, som part d’un projecte compartit de ciutat i que representa molt esforços per part de tots, no només dels que hi treballem directament si no també del conjunt de la ciutadania de la nostra ciutat. Tot plegat ha estat i és un llarg recorregut en el que un cop ja hem aconseguit superar molts reptes l’ambició de ciutat continua forta imposant-nos anar més enllà.

Al Parc Audiovisual som ja un important centre de producció audiovisual a on acollim importants produccions i amb un clúster d’empreses en constant creixement que van aportant valor i acostant-nos als objectius. Formem part de la Taula de l’Audiovisual que conjuntament amb d’altres actors acadèmics i professionals anem fent avançar i consolidant aquesta industria a Terrassa.

Tot aquest esforç s’ha fet visible, no només amb el gran nombre i qualitat de les produccions que és realitzen a les nostres instal·lacions i la mateixa ciutat, si no que el reconeixement de Terrassa com a ciutat creativa de la UNESCO ha fet visible al món la feina feta, obrint-nos noves possibilitats i importants contactes de coll·laboració per aprendre d’altres i endegar projectes comuns que aportin riquesa i cultura a la nostra ciutat de Terrassa.

Tot i la nostra activitat de producció, des de el Parc Audiovisual participem de forma activa en tots els projectes vinculats a l’audiovisual de la nostra ciutat per acostar al màxim aquest coneixement i gran oportunitat als nostres conciutadans. Cada any ens visiten més de 2000 estudiant d’escoles d’arreu de Catalunya als que volem transmetre les possibilitats que té l’Audiovisual per al seu futur tant professional com personal.