Plan de autoprotecció – Parc Audiovisual

A continuació trobareu informació referent a les actuacions en cas d’emergència dins les nostres instal·lacions.

Plànol general de situació i emplaçament del Parc Audiovisual de Catalunya

Parc Audioviusal de Catalunya té elaborat el seu Pla d’Autoprotecció i Emergències segons Decret 30/2015. Si us cal consultar-lo adreceu-vos a les nostres oficines per demanar-lo.