Preguntes més freqüents sobre procediments en tràmit

Servei de Neteja de les instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya (Revisió 18/03/2015)

Plànols (ZIP)

Pregunta 1: Horaris del personal que fa el servei de forma regular, no part variable. L’operaria d’1 hora setmanal que fa exactament? El servei mínim licitat (1000 hores) contempla 20 hores fixes setmanals, a raó de 4 hores per dia. L’empresa que actualment concedeix el servei ho fa a través de la combinació 19+1 setmanal i a través de dues operàries.

– Aclariment 1: les hores de l’operari que fa la neteja dels vidres 7h./mes, es consideraran banda de la licitació del paquet inicial de 1000 hores.

Pregunta 2: Enllaç per accedir a la clàusula social? En referència a la clàusula “Altra documentació o millores així com, en el seu cas, l’acreditació de tenir a la seva plantilla treballadors/es que compleixin objectivament la condició de “beneficiari” indicada la Instrucció de Serveis per a la Inclusió de Clàusules i Criteris Socials en la Contractació Pública de l’Ajuntament de Terrassa, i la proporcionalitat dels treballadors/es “beneficiaris” respecte de la plantilla global de l’empresa.” Es valorarà com a millora aquelles empreses que acreditin acomplir amb els requeriments establerts per l’Ajuntament de Terrassa i que es poden consultar a:
Nota de premsa

-Pregunta 3: Voldríem saber si els treballadors disposen d’algun concepte salarial percebut (a part del salari base i antiguitat) per tenir en compte la total liquidació i cost de nòmines?

Parc Audiovisual no és l’empresa qui contracta els operaris. Qui ho fa, concretament l’empresa Tameslimp plus service SL, ens ha fet arribar el document de subrogació que s’adjunta a continuació:
DOCUMENT SUBROGACIO PARC AUDIOVISUAL

– Pregunta 4: També volem saber si al cap dels dos anys de contracte, la mateixa empresa que realitza el servei té la oportunitat de tornar a participar al concurs. En aquest cas, la empresa que hi ha ara, també hi participa?

No existeix cap incompatibilitat passada ni futura alhora de poder optar a les licitacions successives del servei

Pregunta 5: Per últim, per ser puntuals en la presentació de la oferta i complir amb els terminis establerts interpretem a través de l’anunci que tenim fins el dia 23 de març per fer-vos arribar la nostra proposta. És correcte?

El darrer dia vàlid per presentar les ofertes és el dilluns dia 23, a les 18:00.