Filmoteca

Filmoteca de Catalunya
Plaça Salvador Seguí, 1 – 9
08001 Barcelona
Tel. +34 935 671 070
www.filmoteca.cat

Centre de Conservació i Restauració
Parc Audiovisual de Catalunya,

Edifici I, BA L1
Carretera BV-1274, Km. 1.
08225 Terrassa
Tel. +34 935 671 070
arxiufilmoteca.cultura@gencat.cat