Darreres memòries d’activitats del Parc Audiovisual de Catalunya (PDF)

Memòria d'activitats, 2012, Parc Audiovisual de Catalunya,

Memòria 2012

Memòria d'activitats, 2013, Parc Audiovisual de Catalunya

Memòria 2013

Memòria d'activitats, 2014, Parc Audiovisual de Catalunya

Memòria 2014

memoria_2015

Memòria 2015

2016

Memòria 2016

2016

Memòria 2017

Parc Audiovisual de Catalunya