Postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva

L’acord de col·laboració signat l’any passat entre la Facultat de Comunicació de la UAB i el Parc Audiovisual de Catalunya fa un pas endavant amb la posada en marxa del ‘Postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva’ el proper curs (del 10/01/2016 al 31/07/2017). A continuació teniu la informació principal i en aquest enllaç tots els detalls del postgrau com el pla d’estudis o la matrícula. El període d’inscripcions ja és obert.

Presentació

La Diplomatura en Comunicació Multiplataforma i Interactiva fixa com camp disciplinar formatiu el nou hàbitat comunicacional que conformen les tecnologies digitals interactives. I ho fa conceptuant-lo com l’estadi final del desenvolupament dels mitjans audiovisuals analògics primigenis.
Aquesta diplomatura s’imparteix integrant dins de l’estudi teòric una significativa vessant pràctica pel que fa a Internet, dispositius mòbils, xarxes socials i multiplataformes audiovisuals interactives: desplegament i posicionament, rutines professionals i oportunitats d’emprenedoria.
Els estudis estan adreçats a graduats i estudiants universitaris, que vulguin aprofundir en les matèries esmentades, i a professionals interessats en fonamentar i eixamplar els seus coneixements i experiència.

Objectius

A partir de l’estímul de l’autonomia i la iniciativa personal, la diplomatura aprofundeix en el tractament de la informació i la competència digital. Així mateix, integra coneixements que permeten enfrontar-se a la presa de decisions: transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Requisits d’accés

– Llicenciats/des, graduats/des universitaris.
– Excepcionalment, es podran admetre alumnes professionals del sector que, si superen el programa, rebran un certificat.

Sortides professionals

– Gestor de projectes multiplataforma i interactius.
– Editor de continguts audiovisuals multiplataforma i interactius.
– Storyteller en l’àmbit de la comunicació i la publicitat interactives.
– Docent en comunicació interactiva.
– Comunicació corporativa multiplataforma i interactiva.
– Emprenedoria en comunicació multiplataforma i interactiva.
– Indústries culturals.

Contacte

Maria Blanca Perona Páez
Telèfon: 935811463
Correu electrònic: pg.comunicacio.multiplataforma@uab.cat

 Postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva