Presentació de factures

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre els proveïdors de l’Ajuntament de Terrassa i de les empreses municipalshan de presentar les seves factures en format electrònic. El format a utilitzar és el format facturae . Amb la utilització d’aquest format, l’emissor de la factura s’estalvia les tasques d’impressió i enviament, i el receptor les tasques d’entrada manual de la informació de la factura als seus sistemes. Les factures en format facturae es poden presentar des de l’apartat “Com es pot tramitar” d’aquesta pàgina o bé a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) de l’Administració de l’Estat.

A l’espai de normativa disposeu de les instruccions detallades per a generar la factura electrònica i presentar-la a l’Ajuntament o a les empreses municipals . En cas de dubtes sobre la presentació de factures podeu adreçar-vos al servei d’atenció telefònica 010 . Si el que necessiteu és assessorament sobre com generar factures electròniques en format facturae podeu sol·licitar una cita a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa

Des de la pàgina web de facturació electrònica del Govern d’Espanya podeu validar que el format de la factura sigui correcte.

El termini de pagament de les factures és l’establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, oficina comptable i unitat tramitadora). Aquests codis varien en funció de l’àrea, el servei o l’empresa amb qui heu fet la contractació. En el següent enllaç disposeu de tots els codis de l’Ajuntament de Terrassa i les empreses municipals:

Codis DIR3 de l’Ajuntament de Terrassa.

COM ES POT TRAMITAR?

Per Internet:

   Fer el tràmit   

 

 

 

Logo Ajuntament de Terrassa

 

QUI EL POT DEMANAR?

Empreses i professionals que prestin el seus serveis a l’Ajuntament de Terrassa o a les empreses municipals.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

  • Factura electrònica en format facturae. (original)

En el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s’ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l’atenció presencial és necessari presentar el document d’identitat.