Els temps de rodatge i els trets específics de les produccions publicitàries requereixen uns serveis que aglutinin en un mateix llos totos els recursos possibles. Al Parc trobaràs rapidesa en la gestió de permisos, un ampli directori de localitzacions, 4 platós i els serveis idonis que permetin respondre al ritme eclèctic del món de la publicitat. Els serveis propis de la Film Office amb seu al Parc, és una eina clau a l’hora de trobar la millor localització i obtenir tots els permisos.

Alguns dels espots comercials produïts a Terrassa (Platós i ciutat).