Treballar al Parc Audiovisual

Convocatòries actives

Cap convocatòria activa

 

 

 

Convocatòries tancades

Resultats del procés de selecció de la borsa de treball per a auxiliar de suport a la producció.
Acta FINAL Tribunal Borsa Aux.Producció/17
Resultats DEFINITIUS Admesos/Exclosos Borsa Aux.Producció/17

– El termini per aportar els documents acreditatius, originals o compulsats, de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base tercera de la convocatòria finalitzarà el proper dimarts 4 de juliol (inclòs).

– El termini per presentar les possibles reclamacions i esmenes finalitzarà el proper divendres 7 de juliol (inclòs)

Acte del tribunal del proces de selecció
Publicació dels resultats per la borsa de treball.
Confecció de borsa de treball d’auxiliars de suport a la producció de Parc Audiovisual de Catalunya
Queda obert el termini de 20 dies hàbils per a la presentació de sol.licituds per prendre part en el procés de selecció per a la confecció de borsa de treball d’auxiliars de suport a la producció de Parc Audiovisual de Catalunya. Aquestes es poden presentar presencialment a les oficines de Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra BV-1274, km.1, Terrassa, laborables, de dilluns a divendres, de 9 a 18h, o bé adreçant un correu electrònic a administracio@parcaudiovisual. com, indicant a l’assumpte el Codi de la convocatòria “AuxProducció/17”

Documentació:
Bases de la convocatòria
Imprès de sol·licitud de participació a la convocatòria

Si ho preferiu, també podeu descarregar els documents des de el web de l’Ajuntament de Terrassa
https://seuelectronica. terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball  o bé https://aoberta.terrassa. cat/ocupacio/ apartat Borses de Treball

Per a les presentacions de sol.licituds que es realitzin per correu electrònic, s’agraïra que preferiblement s’annexi un únic fitxer en format pdf

El termini de presentació de sol.licituds s’inicia a data 24 de març de 2017, i finalitzarà a data 25 d’abril de 2017.

Resolució selecció gerència Parc Audiovisual
Acta de la 1a reunió del procés de selecció – Gerència Parc
Acta de la 2a reunió del procés de selecció – Gerència Parc

L’empresa Parc Audiovisual de Catalunya convoca procés selectiu per a la cobertura de la Gerència de la Societat

Característiques de l’oferta

Tancat el procés de recepció de currículums