Convocatòries actives
Convocatòries tancades
Resultats del procés de selecció de la borsa de treball per a auxiliar de suport a la producció.
 
– El termini per aportar els documents acreditatius, originals o compulsats, de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base tercera de la convocatòria finalitzarà el proper dimarts 4 de juliol (inclòs).
– El termini per presentar les possibles reclamacions i esmenes finalitzarà el proper divendres 7 de juliol (inclòs)

Acte del tribunal del proces de selecció

Publicació dels resultats per la borsa de treball.

Confecció de borsa de treball d’auxiliars de suport a la producció de Parc Audiovisual de Catalunya

Queda obert el termini de 20 dies hàbils per a la presentació de sol.licituds per prendre part en el procés de selecció per a la confecció de borsa de treball d’auxiliars de suport a la producció de Parc Audiovisual de Catalunya. Aquestes es poden presentar presencialment a les oficines de Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra BV-1274, km.1, Terrassa, laborables, de dilluns a divendres, de 9 a 18h, o bé adreçant un correu electrònic a administracio@parcaudiovisual.com, indicant a l’assumpte el Codi de la convocatòria “AuxProducció/17”

Documentació:

 
Si ho preferiu, també podeu descarregar els documents des de el web de l’Ajuntament de Terrassa
  
Per a les presentacions de sol.licituds que es realitzin per correu electrònic, s’agraïra que preferiblement s’annexi un únic fitxer en format pdf
  

El termini de presentació de sol.licituds s’inicia a data 24 de març de 2017, i finalitzarà a data 25 d’abril de 2017.

Resolució selecció gerència Parc Audiovisual

Acta de la 1a reunió del procés de selecció – Gerència Parc

Acta de la 2a reunió del procés de selecció – Gerència Parc

L’empresa Parc Audiovisual de Catalunya convoca procés selectiu per a la cobertura de la Gerència de la Societat

 


Característiques de l’oferta

 

Tancat el procés de recepció de currículums